Międzynarodowy Program Edukacyjny:

MOJA TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA

A DZIEDZICTWO EUROPEJSKIIE

 

 

          Fundacja „Via Jagiellonica” rozpoczyna realizację Międzynarodowego Programu Edukacyjnego pt. „Moja tożsamość kulturowa a dziedzictwo europejskie”. W edycji pilotażowej 2014/2015 mogą wziąć udział szkoły z czterech polskich województw, przez które przebiega „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno.

            Atutami nowego programu są: jego aktualność, odważne postawienie zarówno na tożsamość kulturową, jak i współpracę międzynarodową oraz warsztatowa forma zajęć.

            – Skomplikowana sytuacja w Europie i na świecie, nowoczesne środki komunikacji oraz duża mobilność młodego pokolenia (w tym nadmierna emigracja), wymagają zastosowania nowych rozwiązań edukacyjnych. Począwszy od szkół podstawowych trzeba budować w uczniach przekonanie o bogactwie kultury narodowej również w bezpośrednim porównaniu do innych nacji, jej wielowiekowej przynależności do cywilizacji zachodniej oraz szerzej do kultury europejskiej. Podczas obsługi turystycznej grup szkolnych niejednokrotnie spotykamy się z dużymi wątpliwościami w tym zakresie. Nasza trudna historia sprawiła, że nad odbudową łączności z Zachodem musimy popracować, podobnie jak nad docenieniem pozytywnych wartości kultury Wschodu. Trzeba też podjąć ryzyko zmierzenia się z różnymi interpretacjami historycznych wydarzeń, ważnych zwłaszcza dla Polaków, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców. Pozostawanie w „okopanej pozycji” niczego nie rozwiązuje, wzmaga tylko niezrozumienie oraz antagonizmy – mówi Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via Jagiellonica”.

 

Nowy program edukacyjny realizowany będzie w wybranych miejscowościach „Szlaku Jagiellońskiego” od Krakowa po Wilno, w którym odbudowano i wyposażono pałac Wielkich Książąt Litewskich. Fot. Janusz Kopaczek

 

Organizatorzy programu – na początek dla szkół z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego – podkreślają, że ma on charakter typowo kulturowy. Główną kwestią na którą zamierzają postawić podczas warsztatów realizowanych w wybranych miejscach na „Szlaku Jagiellońskim” Kraków – Lublin – Wilno, będzie ukazanie poszczególnych tematów w perspektywie międzynarodowej.

Przykładowo na zajęciach plastycznych uczniowie będą mogli podjąć próbę wpisania bizantyńskiego kanonu ikonograficznego, zarówno w bryłę charakterystyczną dla architektury zachodniej, jak i w bryłę wschodnią. W ten sposób zrozumieją, jak  skomplikowanego zadania podjęli się artyści, którzy na zlecenie króla Władysława Jagiełły wprowadzali freski do gotyckich świątyń w: Krakowie, Sandomierzu, Wiślicy i Lublinie. Innym przykładem mogą być warsztaty dotyczące dynastii Jagiellonów. Animowana dyskusja, oparta na średniowiecznych oraz renesansowych tekstach, wykaże jak daleko współczesne interpretacje wydarzeń historycznych oddaliły się od ocen ich współczesnych świadków. Dla niektórych sporym zaskoczeniem będzie fakt, że to Polacy zarzucali litewskiej dynastii zaniedbywanie spraw Korony. Zwieńczeniem programu może być wizyta w Wilnie, w odbudowanym pałacu Wielkich Książąt Litewskich, gdzie prezentowani są przedstawiciele królewskiej linii rodu Giedyminowiczów – mówi Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, sprawującej patronat merytoryczny nad tym przedsięwzięciem.

            Udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym pt. „Moja tożsamość kulturowa a dziedzictwo europejskie” jest odpłatny. Szkoły, których samorządy przynależą do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” mogą liczyć na 10. procentowe zniżki. Dodatkowe informacje zamieszczone są na portalu internetowym: www.viajagiellonica.eu. Uzyskać je można również kontaktując się z Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 przy ul. Skłodowskiej 3/15, tel. (81) 441-11-18.

 

                REGULAMIN

                 (do pobrania)